นวัตกรรม Bye Bye HIV ทำให้ HIV หมดฤทธิ์ ได้อย่างไร?

ไวรัส HIV เข้าสู่ร่างกายแล้วจะเจาะเข้าไปในเม็ดเลือดขาว ที่สร้างภูมิคุ้มกัน คือ CD4 (Th1+Th2+Th17+Treg + Th cell อื่นๆ + macrophages +monocytes + dendritic cells)

เมื่อ HIV เพิ่มจำนวนขึ้นภายในเม็ดเลือดขาวนั้น จนเม็ดเลือดขาวถูกทำลายจึงแพร่ออกไปยัง CD4 เซลล์ใหม่

CD4 จึงลดลงและ HIV เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จน CD4 ลดลงต่ำกว่า 200 cell/cu.mm ไม่เพียงพอในการต่อต้านเชื้อโรคอื่นๆ จึงเกิดโรคฉวยโอกาสแล้วทำให้เสียชีวิต

CD4 Th17 เป็น CD4 ที่ HIV เจาะเข้าไปมากที่สุด จึงถูกทำลายมากที่สุด เมื่อ Th17 ลดลง ภูมิคุ้มกันจึงลดลงไปอย่างรวดเร็ว

นวัตกรรม Bye Bye HIV กระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17

ผู้ติดเชื้อจึงมี CD4 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนพ้นภาวะเอดส์

Th17-1.png
0 %
Th17 เพิ่มขึ้น
Th1-1.png
0 %
Th1 เพิ่มขึ้น

เม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 ทำงานร่วมกัน กระตุ้น Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต)

+

กระตุ้น

Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต)

นวัตกรรม Bye Bye HIV กระตุ้น Killer T cell ให้กำจัดเชื้อ HIV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยให้ผู้ที่มี ค่า VL หลักล้าน ลดลงได้อย่างรวดเร็ว

Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต)

Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต) ทำงานอย่างไร?​