ขั้นตอนการจัดการกับ HIV ด้วยนวัตกรรม Bye Bye HIV

1. สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ผู้ที่ไม่ติดเชื้อ HIV จะตรวจไม่พบเชื้อ HIV และ HIV antibody ในเลือด
CD4 500-1,400 Cells/cu.mm และ %CD4 25-65%

1.1 ตรวจหา HIV antibody ถ้าเป็นลบ ใช้ 3 แคปซูล ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง ทุกมื้อ รวม 9 แคปซูล ต่อวัน

1.2 ตรวจหา HIV antibody อีกครั้ง หลังครบ 1 เดือน ถ้ายังเป็นลบอีก ลดการใช้แคปซูล ลงเหลือ 2 แคปซูล ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมง เช้าและเย็น รวม 4 แคปซูลต่อวัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน

1.3 ตรวจหา HIV antibody อีกครั้ง ถ้ายังเป็นลบอีก แสดงว่า ไม่ติดเชื้อ HIV

1.4 ในการตรวจครั้งใดครั้งหนึ่ง (ข้อ 1.1-1.3) หากมีค่า HIV antibody เป็นบวก ให้ปฏิบัติตามข้อ 2

ในระหว่างที่ใช้แคปซูลให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน งดการดื่มแอลกอฮอล์
งด/ลดอาหารหวาน และนอนหลับ 6-8 ชั่วโมง

2. สำหรับผู้ที่ติดเชื้อใหม่ ที่ยังไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัส

2.1  ตรวจหาจำนวนเชื้อ HIV, CD4 และ %CD4

2.2  ใช้ 3-4 แคปซูล (ขึ้นอยู่กับอาการหนักหรือเบา) ครึ่งชั่วโมงก่อนอาหารทุกมื้อ รวม 9-12 แคปซูลต่อวัน ตรวจหาจำนวนเชื้อ HIV, CD4 และ %CD4 ทุก 1-2 เดือน จนกระทั่งตรวจไม่พบเชื้อ

ลดจำนวนแคปซูลลงทีละน้อย ในเดือนแรกเหลือ 2-3 แคปซูล ครึ่งชั่วโมงก่อนอาหารทุกมื้อ รวม 6-9 แคปซูลต่อวัน  และในเดือนที่ 2 เหลือ 2 แคปซูลครึ่งชั่วโมง ก่อนอาหารเช้าและเย็น รวม 4 แคปซูลต่อวัน แล้วในเดือนต่อๆ ไป ลดเหลือ 1 แคปซูลครึ่งชั่วโมงก่อนอาหารเช้าและเย็น รวม 2 แคปซูลต่อวัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้มีเพียงพอไว้เสมอและช่วยให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้วย

ในระหว่างที่ใช้แคปซูลให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน งดการดื่มแอลกอฮอล์
งด/ลดอาหารหวาน และนอนหลับ 6-8 ชั่วโมง

3. สำหรับผู้ติดเชื้อ ซึ่งได้ใช้ยาต้านไวรัสแล้ว

3.1 ตรวจหาจำนวนเชื้อ HIV, CD4 และ %CD4

3.2 ใช้ 3-4 แคปซูล ครึ่งชั่วโมง ก่อนอาหารทุกมื้อ รวม 9-12 แคปซูล ต่อวัน เป็นเวลา 6 เดือน หรือ จนกว่า ตรวจไม่พบเชื้อ HIV, CD4 มากกว่า 600 cells/cu.mm และ %CD4 มากกว่า 30%

3.3 คงใช้จำนวนแคปซูลของภูมิคุ้มกันบำบัดเท่าเดิม แต่ลดการใช้ยาต้านไวรัสลง

ก. ลดยาต้านไวรัสลงเหลือ ½ ของขนาดที่เคยใช้ เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจค่า CD4, %CD4 และ จำนวนเชื้อ HIV หากได้ผลดีกว่าข้อ 3.2 ให้ปฎิบัติตามข้อ ข.

ข. ลดยาต้านไวรัสลงเหลือ ¼ ของขนาดที่เคยใช้ เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจค่า CD4, %CD4 และ จำนวนเชื้อ HIV หากได้ผลดีกว่าข้อ ก. ให้ปฎิบัติตามข้อ ค.

ค. ลดยาต้านไวรัสลงเหลือ 1/8 ของขนาดที่เคยใช้ เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจค่า CD4, %CD4 และจำนวนเชื้อ HIV หากได้ผลดีกว่าข้อ ข. ให้ปฎิบัติตามข้อ ง.

ง. หยุดใช้ยาต้านไวรัส เป็นเวลา 2 เดือน แล้วตรวจค่า CD4, %CD4 และจำนวนเชื้อ HIV ถ้ายังได้ผลดีกว่าข้อ ค. แสดงว่า  ……… Bye Bye HIV

จากนั้น ลดจำนวนแคปซูลลงทีละน้อย ในเดือนแรกเหลือ 2-3 แคปซูล ครึ่งชั่วโมงก่อนอาหารทุกมื้อ รวม 6-9 แคปซูลต่อวัน
และในเดือนที่ 2 เหลือ 2 แคปซูล ครึ่งชั่วโมงก่อนอาหารเช้าและเย็น รวม 4 แคปซูลต่อวัน
แล้วในเดือนต่อๆ ไป ลดเหลือ 1 แคปซูล ครึ่งชั่วโมงก่อนอาหารเช้าและเย็น รวม 2 แคปซูลต่อวัน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้มีเพียงพอไว้เสมอและช่วยให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปด้วย

ในระหว่างที่ใช้แคปซูลให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน งดการดื่มแอลกอฮอล์
งด/ลดอาหารหวาน และนอนหลับ 6-8 ชั่วโมง

4. สำหรับผู้ที่ต้องการเพียงลดผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส

ใช้ 4-6 แคปซูล ต่อวัน ผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส จะค่อยๆ ลดลงใน 1-3 เดือน ใช้แคปซูล จำนวนเท่าเดิม ต่อไปจนกระทั่งผลข้างเคียงของยาต้านไวรัสหมดอย่างสิ้นเชิง

ในระหว่างที่ใช้แคปซูลให้ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน งดการดื่มแอลกอฮอล์
งด/ลดอาหารหวาน และนอนหลับ 6-8 ชั่วโมง

วิธีการจัดการกับ HIV ข้างต้น ประมวลจากประสบการณ์การดูแล ผู้ติดเชื้อ HIV จำนวนมากที่ประสบความสำเร็จแล้ว

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการให้ได้ผลเช่นกัน
จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
มิฉะนั้น อาจจะทำให้ต้องใช้เวลายาวนานขึ้น
หรือทำให้เชื้อ HIV กลับเพิ่มขึ้นมาใหม่ได้
และยากต่อการจัดการอีกครั้งหนึ่ง

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความมั่นใจ 100%

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแอดไลน์ได้ที่ Line ID : @apcofc

คลิก เพื่อแอดไลน์ปรึกษา