ผู้ที่ ByeBye HIV รายที่ 7 ก่อนเข้าโครงการเกิดปัญหาติดเชื้อฉวย มีค่า VL 2,532,199 copies/ml และ CD4 = 4 cells/cu.mm. ด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงยังไม่รับยาต้านไวรัส หลังได้ใช้นวัตกรรม APCO อย่างต่อเนื่อง 7 เดือน โดยที่ยังไม่ใช้ยาต้านร่วมด้วย ก็ ByeBye HIV

ข้อมูลผู้ติดเชื้อที่ ByeBye HIV รายที่ 7 (คุณดิน)

ทราบว่าตนเองติดเชื้อราวปี 62 แต่ตัดสินใจไม่รับยาต้านด้วยเหตุผลส่วนตัว ช่วงเดือน มกราคม 63 พบว่า มีอาการปอดติดเชื้อ ไอ และเหนื่อยหอบ แพทย์ได้แนะนำให้ทานยาต้านวัณโรค ก่อนที่จะทราบผลการตรวจเสมหะ หลังทานได้ 1-2 วัน มีอาการแพ้ยาวัณโรค คือ หน้าและตาบวม จึงต้องหยุดทาน ต่อมาผลตรวจพบว่าปอดอักเสบและติดเชื้อแบคทีเรีย ต่อมาพบปัญหาต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบทั้ง 2 ข้าง / คอ / รักแร้ บวมและอักเสบมาก แพทย์ได้ขอเจาะและตรวจชิ้นเนื้อ น้ำหนักลดลง 20 กก. จาก 62 กก. เหลือเพียง 42 กก.

ข้อมูลสุขภาพก่อนใช้นวัตกรรม APCO
HIV 2,532,199 copies/ml,

ข้อมูลสุขภาพก่อนใช้นวัตกรรม APCO
CD4: 4 cells/cu.mm.

 

ข้อมูลสุขภาพหลังเข้าโครงการโดยใช้ ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO 9 แคปซูล/วัน

เริ่มทานงานวิจัย APCO ตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ.63 โดย 3 เดือนแรกทานวันละ 9 แคปซูล ต่อมาปรับเป็น 12 แคปซูล/วัน ในช่วงเดือน ก.พ 63 พบว่าร่างกายมีไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียสตลอด ซึ่งเป็นอาการป่วยจากภาวะต่อมน้ำเหลืองโต ร่วมกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก โดยรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อ ยาแก้แพ้ ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน และยานอนหลับ และสิ้นสุดการ รักษาช่วงปลายเดือน เม.ย.63 และหยุดทานยาฆ่าเชื้อทุกชนิดในวันที่ 15 ก.ค. 2563 โดยยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส และได้รับการตรวจตาเพื่อป้องกันภาวะเชื้อราขึ้นตาทุกๆ เดือนผลตรวจพบว่าปกติ ผู้เชี่ยวชาญจึงนัด ตรวจ 2 เดือนครั้งรายงานผลการตรวจชิ้นเนื้อที่ตัดจากต่อมน้ำเหลืองที่บวม คือ ไม่พบวัณโรคต่อมน้ำเหลือง และ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองทุกที่ยุบตัวลง ไม่มีอาการบวมและอักเสบ

ก่อนเข้าโครงการมี HIV 2,532,199 copies/ml และ CD4 7 cell/cu.mm. (ตรวจเมื่อเดือนมกราคม 256)

– ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 1 : 15 ก.ค. 63 = CD4 44 cell/cu.mm. และ HIV 69 copies/ml

– ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 2 : 13 ส.ค. 63 = CD4 51 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

– ใช้ APCOcap 12 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 3 : 17 ก.ย. 63 = CD4 59 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

– ใช้ APCOcap 12 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 4 : 16 ต.ค. 63 = CD4 100 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

– ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 5 : 17 พ.ย. 63 = CD4 96 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

– ใช้ APCOcap 12 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 6 : 14 ธ.ค. 63 = CD4 113 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

– ใช้ APCOcap 12 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 7 : 5 มี.ค. 64 = CD4 165 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

– ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 8 : 2 เม.ย. 64 = CD4 158 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

– ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 9 : 20 พ.ค. 64 = CD4 152 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

– ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 10 : 22 ก.ค. 64 = CD4 228 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

– ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 11 : 20 ก.ย. 64 = CD4 257 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

*หมายเหตุ ค่า CD4 ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานการตรวจของแต่ละแลบ

ตรวจครั้งที่ 1 : 15 ก.ค. 2563 (9 แคปซูล/วัน)

– HIV = 69, CD4 = 44 cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 2 : 13 ส.ค. 2563 (9 แคปซูล/วัน)

– HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 51 cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 3 : 17 ก.ย. 2563 (12 แคปซูล/วัน)

– HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 59 cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 4 : 16 ต.ค. 2563 (12 แคปซูล/วัน)

– HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 100 cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 5 : 17 พ.ย. 2563 (9 แคปซูล/วัน)

– HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 96 cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 6 : 14 ธ.ค. 2563 (12 แคปซูล/วัน)

– HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 113 cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 7 : 5 มี.ค. 2564 (12 แคปซูล/วัน)

– HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 165 cell/cu.mm.

 

ตรวจครั้งที่ 11 : 22 ก.ค. 2564 (9 แคปซูล/วัน)

– HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 228 cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 12 : 20 ก.ย. 2564 (9 แคปซูล/วัน)

– HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 257 cell/cu.mm.