ผู้ที่ ByeBye HIV รายที่ 6 ทำได้ในเวลา 5 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCO ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงเริ่มหาข้อมูลและเลือกใช้วิธีภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ในการดูแลสุขภาพ จนทำให้ ByeBye HIV ในที่สุด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อที่ ByeBye HIV รายที่ 6

– ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี เดือน ธ.ค. 2562
– ค่า CD4 ที่ตรวจครั้งแรก เท่ากับ 522 cells/cu.mm. แต่ไม่ทราบค่า HIV Viral Load เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ทำการตรวจ
– สุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ดูแลตัวเองไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องรับยาต้านไวรัสเอชไอวี
– ศึกษางานวิจัย APCO และติดตามข้อมูลของผู้ใช้นวัตกรรม APCO ที่ยังไม่ได้รับยาต้านสังเกตุว่าในแต่ละรายมีพัฒนาการของสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตรวจไม่พบเชื้อ จึงอยากจะมีสุขภาพดีและเป็นเช่นนั้นบ้า

ข้อมูลสุขภาพก่อนใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO (12 ก.พ.63)
HIV 10,025 copies/ml, CD4 = 581 cells/cu.mm

ข้อมูลสุขภาพหลังเข้าโครงการโดยใช้ ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO 9 แคปซูล/วัน

ตรวจครั้งที่ 1 : 18 มิถุนายน 2563
HIV = ตรวจไม่พบ, CD4 = 705 cells/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 2 : 22 กรกฎาคม 2563
HIV = ตรวจไม่พบ, CD4 = 582 cells/cu.mm.