เกี่ยวกับนวัตกรรม ByeBye HIV

นวัตกรรม ByeByeHIV เป็นสูตรที่เกิดจากงานวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดยคณะนักวิจัยสหวิชาการ Operation BIM จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

โดยมีองค์ประกอบเป็นสารสกัดเสริมฤทธิ์จากพืชกินได้ 5 ชนิด คือ มังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบักบก

ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th1 2 เท่า และ Th17 5 เท่า ด้วยการใช้เพียงวันละ 4 แคปซูล(2กรัม)
ต่อเนื่อง 15 วัน  Th1 และ Th17 ที่เพิ่มขึ้นจึงไปเพิ่มอานุภาพของเซลล์ T พิฆาต (Killer T cell)
ให้จัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ด้วยประสิทธิภาพสูง โดยไม่มีผลต่อเซลล์ปกติในร่างกาย
จึงเป็นวิธีการฆ่าเชื้อ HIV ที่แฝงอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างมุ่งเป้า โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

คณะนักวิจัยที่พัฒนานวัตกรรม ByeByeHIV เป็นคณะนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรที่ซ่อมสร้าง Telomere และได้ใช้พื้นฐานความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตร ByeByeHIV ด้วย

NIA ได้ประกาศให้นวัตกรรม ByeBye HIV เป็นนวัตกรรมของชาติไทย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558

คณะนักวิจัย Operation BIM

ศ. ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด

รศ. ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ผู้เชี่ยวชาญโรคเอดส์

ศ. ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศ. ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. ศิริทิพย์ วิริยะจิตรา

นักภูมิคุ้มกันวิทยา
บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “APCO”)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 ภายใต้ชื่อ บริษัท แนทเจอรัล คอสเมติคส์ รีเสิร์ช จำกัด
เพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ
ต่อมาในปี 2548 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
และวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เข้าจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ภายใต้สัญลักษณ์ “APCO”

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้ย้ายหลักทรัพย์ APCO เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET)