ปัจจุบัน “คุณเจมส์” ได้หยุดใช้ยาต้านไวรัส ใช้เฉพาะภูมิคุ้มกันบำบัด APCO มาเป็นเวลา 18 เดือนแล้ว CD4 ล่าสุด 961 cells/cu.mm.

และยังคงตรวจไม่พบเชื้อ

ปัจจุบัน “คุณบอล” ได้หยุดใช้ยาต้านไวรัส ใช้เฉพาะภูมิคุ้มกันบำบัด APCO มาเป็นเวลา 8 เดือนแล้ว CD4 ล่าสุด 691 cells/cu.mm.

และยังคงตรวจไม่พบเชื้อ

ปัจจุบันคุณแพรวหยุดใช้ยาต้านไวรัส ใช้เฉพาะภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ค่า CD4 ล่าสุด 1,094 cell/cu.mm

ยังคงตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่อง สุขภาพแข็งแรงมาก

ติดเชื้อ HIV นาน 20 ปี มีปัญหาดื้อยาต้านไวรัส ล่าสุดมีสุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ CD4 ล่าสุด 896 cell/cu.mm.

ตรวจไม่พบเชื้อ HIV ต่อเนื่อง

ติดเชื้อ HIV นาน 27 ปี หลังลดการใช้ยาต้านตามคำแนะนำเป็นเวลา 6 เดือน CD4 เพิ่มขึ้นทุกเดือน

ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่อง CD4 ล่าสุด 829 cell/cu.mm